недеља, 23. фебруар 2014.

Dobre vibracije

Moć Vaših misli je ogromna. One Vam mogu promeniti život, rešiti i najveće probleme.
Vaše misli mogu postati najjače oružje i dovesti Vas do ispunjenja snova…

Poznate rečenice i često ih možete pročitati u magazinima…
Možda, intuitivno, verujete da je sve gore navedeno zaista i istina, ali niste sasvim ubeđeni.A možda, da sve predstavimo iz sasvim drugog ugla.

Naučnog.

Pođimo od činjenice da je ljudsko telo sastavljeno od 50 do 100 triliona ćelija, a svaka od njih od atoma, a najveći deo atoma jeste  PRAZAN PROSTOR.

Ima par protona, neutrona i elektrona, ali između njih ništa

Nauka je odavno bila na tragu jednostavnosti postojanja…
Albert Einstein i “Teorija relativiteta“,  James Clark Maxwell “Teorija elektromagnetnih polja“

Ono što je nedostajalo je pravilo koje bi ove teorije povezalo i na ovaj način objasnilo postojanje sveta.

Godine 1995. na konferenciji Univerziteta južne Kalifornije, fizičar Edward Witten predstavlja svoju M-TEORIJU i svet ostavlja bez daha njenom lepotom…
Svaka stvar na svetu, bilo da je drvo, leptir ili Vaše telo ima isti sastav. Sastavljena od BESKRAJNO MALIH ČESTICA… ŽICA ENERGIJE … KOJE VIBRIRAJU RAZLIČITIM FREKVENCIJAMA… Od tih frekvencija zavisi pojavni oblik svake stvari i bića na svetu…Ovom teorijom počinje knjiga “Within“ doktora Habiba Sadeghia. I polako, čitajući dalje, menja se ideja o sopstvenom telu kao čvrstoj, stabilnoj i teško promenljivoj supstanci. Kada zatvorite oči i zamislite sebe sada vidite čestice koje trepere, nalik zvezdanom nebu, u različitom ritmu i daju Vam oblik koji imate…

U zavisnosti od načina na koji trepere izgledaćete umorno, srećno, tužno ili ushićeno.

A ako je sve “energija u vibraciji“ šta je to  što  kontroliše način ili  frekvenciju te vibracije...
Odgovor je logičan i očekivan VAŠE MISLI koje i same imaju svoju energiju kao što je imaju i  radio talasi i gama zraci…

Ovome dodajte i reči Nikole Tesle…“Ako želite da saznate tajne kosmosa, mislite o njemu kao o energiji, frekvencji i vibraciji.“

I sada sve rečeno na početku teksta zvuči drugačije…
Fotografija sa bloga Les Mademoiselles


Možda  misli i jesu najjače oružje za tako neophodne DOBRE VIBRACIJE…koje, izgleda, mogu promeniti čitav svet!

уторак, 04. фебруар 2014.

Pilates i karlicno dno

Jedan od zadataka pilatesa je da svojim specifičnim vežbama aktivira mišiće koje je teško pokrenuti.
Multifidusi, mišići koji spajaju kičmene pršljenove, TA mišić, koji kao korset oblaže unutrašnje organe trupa i naravno, karlično dno, koje ima važnu ulogu jer kao mreža isprepletenih ligamenata, drži unutrašnje organe i mora biti i dovoljno jako i dovoljno elastično, jer se tokom trudnoće teret koji mora podneti višestruko uveća.

Poznate su nam Kegelove vežbe, koje vrlo često koristimo na našim časovima, ali takođe i čitav niz klasičnih pilates pokreta može osnažiti mišiće ovog dela tela.
Karlično dno drži organe male karlice, bešiku,  matericu i rektum.

Naš gost ove nedelje je dr Nebojša Jeremić, urolog u KBC Zvezdara, a od 2008. godine se školuje iz oblasti uroginekologije kod eminentnih stručnjaka u Nemačkoj i Italiji. Nebojša je bio dugogodišnji doktor vaterpolo reprezentacije Srbije kao i vaterpolo kluba Partizan. I dalje je prisutan u sportskom svetu kao predsednik zdravstvene komisije Vaterpolo saveza Srbije. Sa Nebojšom ćete se najslađe ispričati o sportu, vaterpolu posebno,  ali ovoga puta uspeli smo ipak da mu skrenemo pažnju na ženske teme…

Dakle karlično dno.

Stručnim jezikom objasni nam šta predstavlja karlično dno?

Karlično dno ili karlični pod čine međusobno povezane i isprepletene strukture koje se sastoje od ligamenata, mišića i fascijalnih omotača. Da bi se lakše razumela funkcija i uloga karličnog poda mi ga često poredimo sa temeljom kuće ili trapezom koji koriste gimnastičari. Danas se karlični pod posmatra kao jedinstvena celina te poremećaj funcije ili oštećenje jednog dela mogu dovesti do njegove čitave disfunkcije.

Šta je disfunkcija ili poremećaj karličnog dna?

Radi se o tome da te ligamentozno-mišićno-fascijalne strukture karličnog poda "drže" organe male karlice žena, koje čine materica, bešika i rektum te popuštanje tih veza može dovesti do raznih smetnji i komplikacija praćenih ispadanjem organa male karlice kroz vaginu. Slikovito rečeno, oštećenje kuće može dovesti od pucanja zidova do rušenja same kuće.

Zašto je karlično dno kod žena "slaba tačka"?

Odgovor se nameće sam po sebi, a to su sile oštećenja kojima je izložen usled porođaja i hormonskim promenama tokom trudnoće i procesa starenja. Problemi kod žena koje nisu rađale, su mogući, mada ređe, a izazvani su nekim drugim oboljenjima koji utiču na kvalitet tkiva karličnog poda.

Simptomi disfunkcije/poremećaja karličnog dna?

Simptomi su veoma brojni i raznoliki, a nabrojaćemo najčešće:
-nekontrolisani gubitak urina pri naporu (kijanje, kašalj, smeh, podizanje tereta, trčanje, ustajanje iz kreveta) tzv stres inkontinencija urina koja je rezultat slabosti ligamenata koji drže vrat bešike pričvršćen za pubičnu kost.
- nemogućnost zadržavanja mokrenja kada se oseti želja za mokrenjem tzv urgentna inkontinencija provocirana zvukom vode, pranjem ruku, otključavanjem vrataa od stana ili bez ikakve provokacije
-učestalo dnevno (preko 8) i noćno mokrenje (preko 2)
-nemogućnost potpunog pražnjenja bešike
-promene na izlazu vagine što ukazuje na ispadanje nekog od organa karlice kroz vaginu
nekontrolisanje stolice ili izostanak stolice (ređe)
Sve ove tegobe mogu biti posledica poremećaja karličnog dna.
Kegelove vežbe su samo jedan od načina aktivacije mišića karličnog dna 

Lečenje poremećaja karličnog poda

Može biti konzervativno i operativno, a odluka zavisi od težine kliničke slike i dijagnoze stepena oštećenja.
Ligamenti i fascijalne strukture su ključne za stabilnost i normalno funkcionisanje karličnog poda i organa kojima daju potporu.
Ligamenti i fascijalni omotači se ne mogu reparirati i obnoviti te su oštećenja definitiva, a od težine oštećenja zavisi i odluka o odabiru vrste tretmana. Kozervativni tretman ima za cilj ojačavanje i povećanje mišićne mase mišića karličnog dna koji nadomeštavaju ligamentoznu i/ili fascijalnu slabost dok hirurški tretman ima za cilj da operatitvnim pristupom reparira nastale defekte.

Odakle interesovanje za probleme karličnog dna? Većina ljudi ove probleme vezuje za ginekologiju

Problemi karličnog poda nisu niti ginekološko niti urološko polje rada, već uroginekološko tj predstavlja rezultat timskog rada lekara tih specijalnosti, zainteresovanih za ove veoma česte, a nimalo lake probleme za dijagnostiku i rešavanje.
Kao što ste videli manifestacije su najčešće razni vidovi poremećaja mokrenja i/ili ispadanje organa (bešika, materica) kroz vaginu. Vagina je slabo mesto na koje sile deluju i kroz koju ispadaju, a iz domena su i urologije i ginekologije.

Trend u svetu je prevencija, zatim konzervativni tretman i na kraju hirurgija ukoliko je nephodno.

Dr Nebojše Jeremić, urolog KBC Zvezdara i saradnik privatne klinike Vuk (069 11  53525)

U sledećem tekstu pozabavićemo se faktorima rizika, lečenjem i prevencijom poremećaja karličnog dna.


Dr Nebojša je, odskora, i saradnik Feel Pilates studija. Pomaže nam da još bolje iskoristitimo pilates tehniku i pomognemo ženama sa disfunkcijom karličnog dna, ali, svesni važnosti prevencije, ubacimo adekvatne vežbe i u uobičajeni program vežbi.